Voorwaarden

Servicevoorwaarden


1. TOEPASSINGSGEBIED

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webshop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.


2. CONTRACTUELE PARTNERS, CONTRACTSLUITING, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

De koopovereenkomst wordt gesloten met Bambuzz M. & C. Schwarz GbR.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt om het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvangt u opnieuw een bevestiging per e-mail.


3. CONTRACT TAAL, CONTRACT TEKST OPSLAG

De taal/talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van het contract: Duits

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet meer toegankelijk via internet.


4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Naast de vermelde productprijzen kunnen er ook verzendkosten in rekening worden gebracht. De verzendkosten bedragen € 4,99. Wij leveren binnen Duitsland gratis vanaf een bestelwaarde van € 29.

In principe heeft u de mogelijkheid om af te halen bij Bambuzz M. & C. Schwarz GbR, Eichwaldstr. 23, 77830 Bühlertal, Duitsland tijdens de volgende kantooruren: op afspraak

Wij leveren niet aan pakstations.


5. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, vult u uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct belast nadat u uw bestelling heeft geplaatst.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te ontvangen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

PayPal Plus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") bieden wij u de volgende betalingsopties als PayPal-services. Tenzij hieronder anders geregeld, is voor betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal vereist. Verdere informatie ontvangt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en tijdens het bestelproces.

PayPal
Om het factuurbedrag met de PayPal-betaalmogelijkheid te kunnen betalen, moet u bij PayPal zijn geregistreerd, zich identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd.

Creditcard via PayPal
Uw kaart wordt belast door PayPal nadat de goederen zijn verzonden.

Automatische incasso via PayPal
Betaling via automatische incasso via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks aan PayPal gedaan. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. U wordt door PayPal op de hoogte gebracht van de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Koop op rekening via PayPal
De aankoop op rekening via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en wordt rechtstreeks naar PayPal verzonden.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij Google, de Google Pay-functie hebben geactiveerd, identificeren zich met uw toegang tot gegevens en bevestig de postwissel. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS (“Apple”) te kunnen betalen, moet u de browser “Safari” gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, de Apple Pay functie heeft geactiveerd, identificeer je met je toegang tot gegevens in en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.


6. HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht verleend.


7. TRANSPORTSCHADE

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van u heeft geen enkele gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.


8. GARANTIES EN GARANTIE

Geldigheid van de wettelijke garantiewet

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.
De volgende beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
* in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim evenals kwaadwilligheid
* in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en naleving waarop de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
* als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
* voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Beperkingen voor consumenten

Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: als het defect een jaar na levering van de goederen optreedt, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden ingediend.

Beperkingen voor ondernemers

Voor ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract waren opgenomen, als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van enige garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

Regelgeving voor handelaren

Voor handelaren geldt de in Section 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) geregelde inspectie- en meldingsplicht. Als u de daar geregelde melding nalaat, worden de goederen als goedgekeurd beschouwd, tenzij er een gebrek is dat tijdens het onderzoek niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

Garanties en service na verkoop

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur contact opnemen met onze klantenservice via info@bambuzz.de


9. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
* in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
* voor garantiebeloftes, indien overeengekomen, of
* voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, het bedrag van de aansprakelijkheid is te verwachten op het moment dat de overeenkomst werd gesloten Schade beperkt, het optreden van die typisch te verwachten.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.


10. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] kunt vinden. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


11. SLOTBEPALINGEN

Als u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.